18 Aug 2018 - 6 Zul-Al-Hijja 1439 | Prayer Times | 5:46 | 7:04 | 13:10 | 16:27 | 19:13 | 20:24 | Nisab $4,808

Masjid Darul Makmur akan menganjurkan Solat Sunnat Kusuf (Gerhana Matahari) pada hari Rabu, 9 Mac 2016  bermula pada jam 8 pagi.

Semua dipersilakan hadir!

Solat Gerhana Poster